EMYLI 15... elegir 70 pic album, 9 de 8x10, 2 de 11x14, 1 de 20x30